dng

Bilimsel Program

3 MAYIS 2018 PERŞEMBE

SALON A SALON B
  EEG KURSU   NÖROBİYOLOJİ ÇALIŞMALARINA GÜNCEL BAKIŞ
  Oturum Başkanları: Dilek Ataklı, Kezban Aslan     Oturum Başkanı: Filiz Onat  
13:00 - 13:30 Normal EEG, Montaj, Polarite-Varyantlar   Hakan Kaleağası 13:00 - 13:30 Epileptolog Bakış Açısıyla Nörobilim ve Klinik       Sibel Velioğlu 
13:30 - 14:00 İnteriktal Epileptiform Aktiviteler Ömer Karadaş 13:30 - 14:00 Absans Epilepsisisinde Talamokortikal Döngü        Nihan Çarçak Yılmaz 
14:00 - 14:30 Epilepside Uyku EEG’si Hikmet Yılmaz  14:00 - 14:30 Biyobelirteç Nedir? Biyobelirteç Araştırmaları Nelerdir? Medine Gülçelebi İdrizoğlu  
14:30 - 15:00 Kahve Arası   14:30 - 15:00 Kahve Arası  
  Oturum Başkanları: Hikmet Yılmaz, Demet Kınay     Oturum Başkanı: Mehmet Kaya  
15:00 - 15:30 EEG’de Ontogenez  Veysi Demirbilek 15:00 - 15:30 Nörobiyolojik Yaklaşımla Epilepsi Tedavisinde Kök Hücre Uygulamaları  Füsun Ferda Erdoğan
15:30 - 16:00 EEG’de Periyodik Ve Ritmik Aktiviteler Özden Kamışlı 15:30 - 16:00 Epilepsi Tedavisinde Nanoteknoloji Uygulamaları Mehmet Kaya
16:00 - 16:30 EEG Raporlama Dilek Ataklı  16:00 - 16:30 Epilepsi Hayvan Modellerinde EEG Bulguları Candan Gürses 
16:30 - 17:00 Kahve Arası  
  Oturum Başkanları: Bülent Oğuz Genç, Kemal Tutkavul   
17:00 - 17:30 Video EEG: İktal Paternler Babürhan Güldiken
17:30 - 18:00 Video EEG’de Hastayı Muayene Etme, Standartlar ve Önlemler Göksemin Demir 
18:00 - 18:30 Video EEG: Klinik Nöbet Özellikleri Demet Kınay
18:30 - 19:00 Açılış ve 45. Yıl Proje Ödül Dağıtımı    
19:00 - 20:00 Akşam Yemeği  
20:00 45. Yıl Doğum Günü Kutlaması   

4 MAYIS 2018 CUMA

  Oturum Başkanları: Serap Saygı, Özlem Çokar  
08:30 - 09:15 Optimizing Imaging In The Detection of Focal Cortical Dysplasia  Francine Chassoux 
09:15 - 09:30 Ara  
09:30 - 10:15 Neurodevelopmental Tumours and Epilepsy Surgery Francine Chassoux 
  Oturum Başkanları: Aytaç Yiğit, Kadriye Ağan   
10:15 - 10:35 21. Yüzyıldaki Sınıflandırma Çalışmaları, Süreçler ve Kavramlar   İbrahim Öztura 
10:35 - 10:55 2017 Yeni Epilepsi Sınıflaması Ne Getirdi Semai Bek
10:55 - 11:15 Status Epileptikus Sınıflaması        Yasemin Gömceli 
11:15 - 11:30 Tartışma  
11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUM - UCB / “Epilepsi ve Ben” Resim Yarışması Sonuçları

Konu: Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Prof. Dr. Barış Baklan 
Konuşmacı: 
Prof. Dr. Candan Gürses

 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği  
13:30 - 15:00 Poster Bildiri Oturumu  
13:30 - 15:00 Sözel Bildiri Oturumu  
15:00 - 15:30 Kahve Arası  
  PANEL: EPİLEPSİ PRATİĞİNDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR  
  Oturum Başkanları: Naci Karağaç, Ali Akyol  
15:30 - 15:50 Konsültasyonda Epilepsi  (Sistemik Hastalıklarda) Gülnihal Kutlu
15:50 - 16:10 Endokrin ve Epilepsi           İbrahim Aydoğdu 
16:10 - 16:30 Epilepsi İlaçları Ve Teratojenite: Son Veriler    Hacer Bozdemir
16:30 - 16:50 Epilepsili Hastayı Takip Etmek                                          Özlem Çokar
16:50 - 17:00 Tartışma  
17:00 - 17:30 Kahve Arası  
17:30 - 18:30 UYDU SEMPOZYUM - GSK
Konu:
Epilepsi Tedavisinde Lamotrijin
Moderatör:
Prof. Dr. Naz Yeni
Konuşmacı:
Prof. Dr. Nerses Bebek
 
  PANEL : VİDEOLU OLGU TARTIŞMALARI   
  Oturum Başkanları: Zeki Gökçil,  Handan Mısırlı  
18:30 - 19:30 Sunucular: Günay Gül,  Ebru Apaydın, Ebru Nur Vanlı  
19:30 - 21:00 Akşam Yemeği  
21:00 Seçimli Olağan Kurul  

5 MAYIS 2018 CUMARTESİ

  Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Barış Baklan  
08:30 - 09:15 Autosomal Dominant  Cortical Myoclonus, Epilepsy  Pasquale Striano
09:15 - 10:00 Management of Status Epilepticus and the Importance of Treatment Protocols  Aidan Neligan
10:00 - 10:20 Kahve Arası  
  EPİLEPSİ VE DAVRANIŞSAL/KOGNİTİF KOMORBİD DURUMLAR  
  Oturum Başkanları: İbrahim Aydoğdu, Zeki Gökçil  
10:20 - 10:40 Epilepsi ve Otizm  Barış Korkmaz
10:40 - 11:00 Dikkat ve Öğrenme Sorunları Semih Ayta  
11:00 - 11:20 Yetişkinde Kognitif Etkilenme Lütfü Hanoğlu 
11:20 - 11:30 Tartışma  
11:30 - 12:30 UYDU SEMPOZYUM - SANOFI
Konu Başlığı: “Olmasaydı Olmazdı”: Epilepsi Tedavisinde Sodyum Valproat
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Barış Baklan
Prof. Dr. İbrahim Bora
 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği  
13:30 - 14:30 Poster Bildiri Oturumu  
13:30 - 14:30 Sözel Bildiri Oturumu  
  EPİLEPSİDE MEDİKAL TEDAVİ OTURUMU  
  Oturum Başkanları:  İrsel Tezer,  Sevim Baybaş   
14:30 - 14:50 Epilepsi Tedavisinde Genel Prensipler Oğuz Erdinç
14:50 - 15:10 Antiepileptik İlaçlarda Mekanizmalar Önemli Mi?        İpek Midi     
15:10 - 15:30 Dirençli Epilepsilerde Tanım Ve Tedavi Yaklaşımları       İbrahim Bora 
15:30 - 15:50 Cerrahi Aday Epilepsiler Berrin Aktekin
15:50 - 16:00 Tartışma  
16:00 - 16:15 Kahve Arası  
  Oturum Başkanı: Ebru Aykutlu  
16:15 - 17:00 Genetics of Reflex Epilepsies Pasquale Striano
17:00 - 18:00 UYDU SEMPOZYUM - SANTA FARMA
Konu:
Epilepsi Tedavisinde Lakozamide Neden İhtiyaç Var?
Moderatör:
Prof. Dr. Zeki Gökçil
Konuşmacılar:
Doç.Dr.Ebru Apaydın Doğan Uzm.Dr.Ayşen Süzen Ekinci
 
  PANEL: EPİLEPSİ CERRAHİSİ    
  Oturum Başkanları: Erhan Bilir, Canan Aykut Bingöl  
18:00 - 18:20 Frontal Lob Epilepsi Nöbetlerini Sınıflayabilir Miyiz? Candan Gürses
18:20 - 18:40 Frontal Lob Epilepsi Cerrahisi Ne Kadar Başarılı Oldu? İrem Çapraz  
18:40 - 19:00 Frontal Lob Epilepsilerinde İnvaziv Monitorizasyon Yapalım Mı?  Serap Saygı
19:00 - 19:15 Tartışma  
19:00 - 21:00 Akşam Yemeği  
21:00 ÖDÜL TÖRENİ  

6 MAYIS 2018 PAZAR

  Oturum Başkanları: Baki Arpacı, Naz Yeni  
08:30 - 09:30 EEG Terminoloji Standartları Çalıştayı  Ayşen Gökyiğit, Ayşın Dervent,  Aytaç Yiğit
09:30 - 09:45 Ara  
  Oturum Başkanı: Betül Baykan  
09:45 - 10:30 Is Mortality of Epilepsy Preventable? Aidan Neligan
  KENAN TÜKEL OTURUMU  
  Oturum Başkanları: Destina Yalçın, Derya Karadeniz  
10:30 - 10:50 Fotosensitivite İle Birlikte Olan Sendromlar    Betül Baykan
10:50 - 11:10 Sirkadyen Ritme Göre Epilepsiler Sınıflanabilir Mi?     Barış Baklan 
11:10 - 11:30 Sudep Neşe Dericioğlu
11:30 - 11:50 MR İncelemesi Normal Olan Hastalarda Epilepsi Cerrahisi Mümkün Mü?    Çiğdem Özkara 
11:50 - 12:00 Tartışma  
12:00 - 12:30 Akılcı İlaç Kullanımı Nerses Bebek, Ebru Aykutlu 
12:00 Kapanış