dng

Yönetim KURULU


Başkan
Prof. Dr. S.Naz YENİ
İ.Ü. İstanbul Cerrahpaşa Tıp.Fak.
Nöroloji A.B.D İstanbul
snaz@istanbul.edu.tr  

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Nerses BEBEK                       
İ.Ü. İstanbul Tıp.Fak.
Nöroloji A.B.D/ İstanbul
nersesb@yahoo.com

Genel Sekreter

Prof. Dr. Kezban ASLAN
Çukurova Üniv . Tıp. Fak Nöroloji 
A.B. D. Sarıçam /Adana 
kezbanaslan@hotmail.com

Sayman

Prof. Dr. Ebru  ALTINDAĞ
İstanbul Florence Nightingale Hast
Nöroloji Bölümü İstanbul 
draykutlu@hotmail.com

Üye

Prof. Dr. İrsel TEZER
Hacettepe Üniv.Tıp.Fak.
Nöroloji A.B.D 06100
Sıhhıye Ankara
irseltezer@yahoo.com.tr

Üye

Prof Dr. Kadriye AĞAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fak.
Nöroloji A.B.D & Klinik 
Nörofizyoloji BD İstanbul
kagan@marmara.edu.tr  


Üye

Prof. Dr. Kemal TUTKAVUL
Haydarpaşa Numune 
Eğitim ve Araştırma Hast.
Nöroloji Kliniği İstanbul
tutkavulkemal@yahoo.com